Kategória: Szakkör, sportkör

A Kisiskolában az idei tanévben 1. és 2. évfolyamon várja az énekelni szeretőket a Kisiskolában a kórus. A szakkör célja, hogy együtt legyünk azokkal, akik szeretnek énekelni, a zene szeretete, a közös élmény összekössön bennünket egymással, a világgal. A megtanult, megtanulandó dalaink között szerepel a magyarság népdal kincse, könnyű gyermekdalok, kánonok Bárdos Lajostól, könnyűzenei, népszerű […]

Részletek

Gyermekeink életében a mozgás segíti az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. Alapozó mozgásfejlesztőként szeretném, hogy a tömegsport szakkörökön a játék örömén kívül, a mozgásos feladatok révén fejlődjön tanítványaim koncentrációs képessége, a figyelem jobb irányíthatósága, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés […]

Részletek

A foglalkozás ideje: heti egy tanórában folyik A magyar előkészítőn a tanév elején egy alapos ismétlésre kerül sor, a tanulók olyan nyelvtani és irodalmi típusfeladatokat oldanak meg, amelyekkel a központi felvételi során találkoznak. Megbeszéljük a nehézségeket, korrigáljuk az egyéni hibákat. Különös figyelmet fordítunk a fogalmazás műfajaira, azaz fogalmazásokat írnak, melyet tanári javítás és egyéni korrekció […]

Részletek

A gyerekjóga nem csupán átmozgat, de számtalan más pozitív hatása is van: segíti a mozgásfejlődést, a koncentrációt, nagy szerepet játszik az érzelmi intelligencia fejlesztésében, hozzájárul az érzelmek megéléséhez és kifejezéséhez egyaránt. A foglalkozásokon megtanulunk lazítani, a stressztől megszabadulni, és ami talán az egyik legfontosabb: pihenni. Emellett pedig az önismeret, önmagunk elfogadása és felfedezése is fontos […]

Részletek

A matematika tehetséggondozó szakkör heti egy órában lehetőséget nyújt a diákoknak mennyiségi és minőségi szinten gazdagabb ismeretek megszerzésére. A foglalkozásokon a gyerekek csoportmunkában, játékos, logikai feladatok megoldásával saját maguk fedezhetik fel az összefüggéseket, és azokból következtetéseket vonhatnak le, így logikai és problémamegoldó, képességük, térszemléletük is fejlődik. Lehetőség van rá, hogy meghallgassunk többféle megoldási ötletet, értékeljük […]

Részletek

A 2018-19-es tanévben a 2.b és 2.d osztályoknak indult német tehetséggondozó szakkör. A heti egyszeri foglalkozáson német nyelven játszunk gyerekjátékokat, drámajátékokat, társasjátékokat. Játékos formában foglalkozunk versekkel, második félévtől rövidebb, egyszerűbb szövegezésű meséket is feldolgozunk drámajátékkal, kézműves foglalkozással. Az iskolában ápolt nemzetiségi hagyományokhoz, ünnepekhez is kapcsolódik egy-egy foglalkozás, ekkor az adott témakörben játszunk, énekelünk, barkácsolunk.

Részletek

Iskolánk felső tagozatán 2015 óta rendhagyó természetismeret szakkör működik. „Foglalkozásaink” színhelye maga a természet. Lelkes, érdeklődő tanulóinknak az év szinte minden időszakában egész napos kimozdulások keretében van lehetőségük a tantermek falain kívül is tapasztalatokat, tudást, élményt szerezni. Célunk, hogy fenntartsuk tanulóink természet iránti érdeklődését, valamint olyan gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, […]

Részletek

Bemutatkozik a Tagintézmény énekkara A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézményének diákjaiból álló kb. 30 fős énekkar heti rendszerességgel végzi munkáját.Népdalokat és gitárral, ritmushangszerekkel kísért gyerekdalokat tanulunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a hangképzésre, helyes légzéstechnikára, helyes testtartásra, a kórus színpadon való megjelenésére és viselkedésére. A gyermekek lelkesen készültek minden fellépésre, és tehetségükhöz mérten maximálisan […]

Részletek