A felvétel és az átvétel helyi szabályait, illetve a felvételi eljárás rendjét az iskola pedagógiai programjának (PP) 1.10 és 1.11 fejezetei részletezik: 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján “az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik” (akár állandó lakcímen vagy ideiglenes tartózkodási helyen). Az életvitelszerű ottlakásról a szülő büntetőjogi felelősségének tudatában, írásban nyilatkozik a beiratkozáskor.

Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról: 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 51. § (6) bekezdése alapján „a nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel vagy át kell venni“.

Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről: