Kedves Szülők! A református hit- és erkölcstanról még bővebben tudnak tájékozódni a HITTAN.INFO weboldalon. Dunaharaszti Református Egyházközség
http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2021-2022-tanevben Hasznos információk: a külföldre távozás bejelentésének módja: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese az egyéni munkarenddel kapcsolatos OH elérhetőség: https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend Az Oktatási Hivatal KIR
Tisztelt Szülők! A járványügyi helyzetre való tekintettel, a beiratkozást megelőzően online formában fogjuk megtartani az első találkozásunkat, melyhez a belépési
Tisztelt Szülők! Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2021/2022. tanévben induló elsős osztályaink képzési formáival kapcsolatos tudnivalókról. Intézményünkben folyó nevelő-oktató munka
Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket a 2021/2022. tanévben a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolában a hit- és erkölcstan oktatás