Dunaharasztin az első állandó iskolaépület az 1790-es években épült.

A Hunyadi János Általános Iskola hivatalos alapítási éve 1906, ekkor kezdte meg működését a Fő út 69. szám alatti, akkori katolikus elemi iskola. (2006-ban színvonalas rendezvény-sorozattal ünnepeltük iskolánk fennállásának 100. évfordulóját.)

Az 1910 körüli iskolaépület

A Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola története 1920-ban kezdődött.

Klebelsberg Kunó gróf, kultuszminiszter volt az, aki oktatási reformja keretében 1926-ban 500 millió korona kiutalásával lehetővé tette, hogy Dunaharaszti községvezetése megépíthesse az új polgári iskolát, a tornatermet és az intézeti vízvezetéket.


A polgári iskola épülete régi képeslapokon

Így ír erről 1927-ben a régi polgári iskolai krónikákban Képessy Béla akkori igazgató úr:

„Intézetünk életében nagy horderejű volt az elmúlt esztendő. Ha a múltat összehasonlítom a jelennel, úgy tűnik fel előttem, mintha nem is ugyanerről az iskoláról lenne szó. Düledező falú, lukas tetejű épület helyett egy modern, csín, ízlés szempontjából kifogástalan otthont kapott az iskola. Törött, jól-rosszul összefoltozott ablaküvegek helyett piros muskátli virág és vidám, egészséges gyermekarc kandikál ki és mosolyog elégedetten a járókelőre. Új szín, új hangulat költözött a megszentelt falak közé. Felépült továbbá az iskola tágas (22 m hosszú, 9m széles), jól felszerelt tornacsarnoka is.”


A Helytörténeti Emléktár kihelyezett iskolatörténeti kiállítása az új Tagintézményben

Az 1906-ban újjáépített római katolikus elemi iskola, valamint az 1920-ban alapított polgári iskola épületeiben működik máig is a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, melynek alsó és felső tagozata immár három külön épületben kapott helyet.

Az eredeti épületeket a 1926 óta több ütemben korszerűen átépítette, modernizálta a fenntartó-működtető, Dunaharaszti Város Önkormányzata.

Az alsó tagozatos épület („Kisiskola”) bővítése 2006-ban, az iskola fennállásának 100. évfordulójára készült el, mely teljes körű felújítást jelentett, valamint bővült az épület egy aulával, egy kis teremmel és büféhelyiséggel, és az akadálymentesítés is megtörtént.


Az alsó tagozatos épület aulája

2008-ban 250.000.000 Ft-nyi EU-s pályázati pénzből (a Közép-magyarországi Operatív Program, KMOP keretében) és az önkormányzat 71 millió forintos hozzájárulásával bővült és korszerűsödött az alsó és felső tagozatos iskolaépület: a 19 akadálymentesített helyiség között 3 tanterem, 2 csoportszoba, 1 tornaszoba, öltözőhelyiségek, orvosi szoba, vizesblokkok és kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. Bővült a könyvtár állománya, a nyelvi és számítástechnikai laborok felszereltsége. Intézményi szinten a beszerzett több mint 400-féle eszköz az oktatás színvonalát és hatékonyságát emeli.


A két épület a 2006-2008-as fejlesztések után

2013. január 1-től a jogszabályi változásokkal az iskola fenntartását az Önkormányzattól átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), melynek Szigetszentmiklósi Tankerületéhez tartozunk. A működtetői feladatokat azonban továbbra is Dunaharaszti Város Önkormányzata látja el.

2014-ben a város képviselő-testülete úgy döntött, hogy az örvendetesen növekvő gyermeklétszám miatt kibővíti a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolát. A Csatorna-parton álló, évek óta használaton kívüli kollégiumépület teljes körű felújításának eredményeképp 2015-ben új tagintézménnyel bővült az iskola. Az iskolaépítés Dunaharaszti Város Önkormányzata és a Magyar Állam közös beruházásában valósult meg. A kormány által – a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében – száz százalékban finanszírozott felújítás 290 millió forintba került. Ehhez az önkormányzat mintegy 50 millió forintot tett hozzá, ebből fedezték egyebek mellett az útépítést, a közvilágítás kiépítését, buszjáratok indítását.

Az új tagintézmény 10 tanteremmel, tornaszobával és öltözőkkel, 2 csoportszobával, fejlesztőszobával, nevelő-tanácsadó szobákkal, egy melegítőkonyhával és étkezővel, korszerű kialakításban és felszereltséggel, közel 1600 m2-en fogadja a tanulókat 2015. november 16 óta. A hivatalos átadóünnepség december 16-án zajlott.


A 2015 decemberében átadott új Tagintézmény

Források:

http://dhbiblio.hu/volt-egyszer-egy-polgari-iskola/
http://dhemlektar2.laffertkuria.hu/polgari.htm