A társadalom gazdasági erejét elsősorban a jól képzett szakemberek munkája révén lehet növelni. Ahhoz, hogy a társadalom számára megfelelő szellemi tőke álljon rendelkezésre, ahhoz magas szintű oktatásban kell részesíteni a most felnövő generáció jövőbeni szakembereit, nemcsak egyetemi és középiskolás szinten, hanem az általános iskolai oktatás keretein belül is. Ettől a felismeréstől indíttatva az alapítók 1992. március 30-án létre hozták

„Tanulókért, Oktatásért A Holnapért Alapítvány”-t.

Az Alapítvány 2001. augusztus hónaptól közhasznú szervezetnek minősül.

Az Alapítvány céljai:

A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvő együttműködés segítése és szolgálata, ezen cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése.
Az iskola által szervezett kül- és belföldi cserekapcsolatok, táborok, erdei iskolák, kirándulások ösztönzése és támogatása.
A nevelés, oktatás korszerűsítése, az ezekhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, a már meglévő infrastruktúra javítása.
Az iskolai nemzetiségi német nyelvi oktatás fejlesztése, a tehetséges gyermekek előmenetelének segítése.
Az iskolában új oktatási módszerek és eljárások bevezetéséhez segítségnyújtás.
Nehéz körülmények között élő jól tanuló diákok segítése.

Alapítványunk vagyona a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával évről évre gyarapodott. Az Alapítványhoz befolyt pénzösszeget az iskolai infrastruktúra fejlesztésére használtuk fel, kirándulásokat, szabadidős programok megvalósítását támogattuk, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők lebonyolításához járultunk hozzá.

 

Köszönetemet fejezem ki minden támogatónak, akik célkitűzéseinkkel egyetértettek, és az elmúlt évek során adományaikkal hozzájárultak az alapítványi vagyon gyarapításához.

Az Alapítvány támogatásában mindenkire számítunk, aki iskolánkkal valamilyen személyes kapcsolatban áll, és tenni szeretne az iskolai nevelő és oktató munka segítése és a tanulók sokoldalú fejlesztése érdekében.

Alapítványunk adószáma: 18660269-1-13
Alapítványunk bankszámlaszáma: 11641003-04107400-41000005 (ERSTE Bank)

 

Karlné Purczeld Erika igazgató