Name Description Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Intézményi összefoglaló jelentés 2013.
Az országos kompetencia mérés-értékelés évenkénti eredményei. Download
Intézményi összefoglaló jelentés 2014.
Az országos kompetencia mérés-értékelés évenkénti eredményei. Download
Intézményi összefoglaló jelentés 2015.
Az országos kompetencia mérés-értékelés évenkénti eredményei. Download
Intézményi összefoglaló jelentés 2016.
Az országos kompetencia mérés-értékelés évenkénti eredményei. Download
Az országos kompetencia mérés-értékelés évenkénti eredményei. Download
Közzétételi listánk a  nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. és 24.§-ai alapján.
Download
Download
Download

Közzétételi lista további aktuális elemei:

– A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
– A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: lásd az SZMSZ 3.2 alpontjában!
– Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), Házirend, Pedagógiai program (PP), Helyi tanterv és Nemzetiségi német program: lásd az Alapdokumentumaink oldalon!

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok (2017-18. tanév):

– Szülői kérésre évet ismétel (1.évfolyam): 4 tanuló
– 250 órát meghaladó hiányzás miatt nem osztályozható, évet ismétel: 2 tanuló
– Osztályt ismétel, 2-nél több tantárgyból bukás miatt: 1 tanuló
– Osztályozó vizsgát tett: 6 tanuló (magántanlók)
– Sikeres pótvizsgát tett: 2 tanuló
– Sikertelen pótvizsga miatt évet ismétlő: 0 tanuló

Továbbtanulási mutatók (2017-18. tanév):

– 8 évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 3 tanuló
– 6 évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 11 tanuló
– 4 évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 25 fő
– szakgimnáziumba felvételt: 34 fő
– szakközépiskolába nyert felvételt: 11 fő

– A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: lásd SZMSZ 24. fejezet, illetve PP 2.5 alpont.
– A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: lásd PP 2.9 és 2.10 alpontjai
– A tanulmányok alatti vizsgák rendje: lásd Házirend XXI. fejezet és PP 1.9 alpontja
– Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei. LINK
– Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: lásd az Osztályaink oldalt! LINK
– Beiratkozásra meghatározott idő: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt időpontban.
– Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket.
– Iskola nyitva tartás rendje LINK
– Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje a 2018/2019. tanévben:

  • osztályozó vizsga: 2019.január 22-23. és 2019. június 11-13.
  • különbözeti vizsga: 2019. augusztus 28.
  • pótvizsga: 2019.augusztus 28.