1987-ben a Budapesti Tanítóképző Főiskola speciális tagozatán tanítóként végeztem, majd a szakmai életutamat a Dr. Szentgyörgyi Albert Általános és Szakiskolában kezdtem meg. A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolában 2015 óta dolgozom, mint tanító és osztályfőnök áll módomban gyakorolni és szélesíteni a pedagógiai munkámat. Az évek során az alsó tagozat összes évfolyamában sikerült tapasztalatot szereznem. 2018-ban a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Mentorpedagógus Pedagógus-szakvizsgára Felkészítő Szakirányú Továbbképzési Szak hallgatója voltam, abszolutóriumot tettem. A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgy, tantervi tudásom fenntartása érdekében folyamatosan veszek részt szakmai továbbképzéseken.

Pedagógiai munkámban fontosnak tartom a lassabban fejlődő tanulók segítését, támogatását, felzárkóztatását. Elkötelezett vagyok a tehetséggondozás felé, évek óta foglalkozom tehetséges tanulók versenyekre való felkészítésével tanórai és tanórán kívüli keretek között is. Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt esztendők alatt sok-sok diákom vett részt és ért el szép eredményt az országos, területi és iskolai versenyeken.

Jövőbeni terveim között szerepel a meglévő készségeim alkalmazása a felnövekvő generáció érdekeivel azonosulva, valamint szakmai tudásom és tapasztalatom további gyarapítása.

Dunaharaszti, 2021. március. 10.
Eördögh Krisztina