Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus járvány terjedése miatt, a Kormány a 1102/2020. számú határozata értelmében 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka iskolánkban is tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása. Tanítani és tanulni kell, és nagyon fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak.

Az új munkarendben a tanulók részére oktatási céllal az intézmény látogatása tilos! Értelemszerűen nem tartjuk meg a tanórán kívüli foglalkozásokat (pl. szakkörök, sportkörök) és programokat (pl. kirándulások, versenyek) sem.

A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik.

Az intézményvezető és helyettesei, valamint az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is az intézmény telephelyein végzik tevékenységüket.

Kérjük a szülőket, hogy az intézménnyel kizárólag a központi elérhetőségeken tartsák a kapcsolatot:

A gyermekfelügyelet lehetőségéről ITT olvashatnak részletesen.

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Aki ebédet igényel, jelezze az iskolának a megadott linken elérhető Ideiglenes nyilatkozat kitöltésével.

AZ OKTATÁS DIGITÁLIS MUNKARENDJÉBEN A KÖVETKEZŐ ONLINE FELÜLETEKEN ZAJLIK A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A KAPCSOLATTARTÁS:

 1. A tananyag átadásának felülete a Google Classroom, melyet a saját Google-fiókjának alkalmazásai között mindenki ingyenesen elérhet.

Itt minden osztályfőnök kialakította a saját „kurzusát”, vagyis osztályát. Ebben a „virtuális tanteremben” az adott osztályban tanító összes pedagógusnak és a tanulóknak is rendszeresen jelen kell lenniük.

 • Itt zajlik a tananyagok megküldése, lehetőség szerint tömbösített formában: heti 1 tanórában tartott tantárgy kéthetente egyszer; heti 2-3 tanórában tartott tantárgy esetében heti egyszer; heti 4-5 tanórában tartott tantárgy esetében heti kétszer. Minden pedagógus arra fog törekedni, hogy a tanulóknak adott feladat elvégezhető legyen, mert a gyermekek életében is új a digitális eszközökkel történő tanulás, házifeladat-készítés. A beküldési határidők megfelelő időt fognak biztosítani a feladatok elkészítésére.
 • A tananyag elmagyarázása a pedagógus által megválasztott online kommunikációs formában (pl. Zoom, Discord, YouTube) történik, előre meghatározott időpontban és gyakorisággal: heti 1 tanórában tartott tantárgy kéthetente egyszer; heti 2-3 tanórában tartott tantárgy esetében heti egyszer; heti 4-5 tanórában tartott tantárgy esetében heti kétszer.
 • A beszámoltatás, értékelés formáját a pedagógus választja meg annak függvényében, amit tanagyag jellege és a digitális oktatási forma lehetővé tesz, pl. online teszt, ppt-bemutató készítése, házi dolgozat íratása, beküldendő írásbeli feladat, online szóbeli felelet, projektmunka elvégzése. Az érdemjeggyel történő értékelést a pedagógusnak előre jeleznie kell a diákok felé legalább 1 héttel. A diáknak az előre jelzett dolgozatokra fel kell készülnie, meg kell oldania a feladatokat, és be kell küldenie a pedagógus által meghatározott időpontra. A pedagógus a megíratott számonkérésre érdemjegyet ad, amelyet a KRÉTA-rendszer naplójába feltölti. Amennyiben megoldható, a digitális rendszeren keresztül a javított dolgozatot visszaküldi a diáknak.
 • Természetesen a „virtuális tanteremben” mód van ún. kurzusmegjegyzések formájában a személyes kommunikációra, visszajelzésre mind a tanuló és a szülő, mind a pedagógus részéről.

Kérjük a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek az otthoni munkarend és időrend kialakításában!

 1. KRÉTA-felület adminisztrációs funkciói a digitális munkarend idején:
 • a tananyag rögzítése (tanórák naplózása) a pedagógusok részéről;
 • az érdemjegyek beírása;
 • az eÜgyintézésen keresztül a hivatalos szülői kommunikáció.

Amennyiben a szülőknek problémái adódnak a KRÉTA-rendszerbe történő belépéssel, azt az istvan.bathori@hunyadi-dh.hu e-mail címen jelenthetik be. Minden diákunk rendelkezik érvényes felhasználónévvel és jelszóval az alkalmazások használatához.

TOVÁBBI OKTATÓ-NEVELŐ FELADATAINK ELLÁTÁSA A DIGITÁLIS MUNKAREND ALATT:

 • Az sni / btm tanulók gyógypedagógiai és fejlesztő pedagógiai ellátása is digitális formában folytatódik, az érintett pedagógusok elérhetők az osztályok virtuális tantermeiben. Az ellátás digitális lehetőségeiről az érintett szülőket a gyógy- és fejlesztő pedagógus kollégák folyamatosan tájékoztatják.
 • A Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózata március 30 –tól bekapcsolódik az SNI tanulók tantermen kívüli digitális oktatásába, fejlesztésébe. Az intézmény utazó tanárai mielőbb kapcsolatot teremtenek a szülővel és a tanulóval.
 • Az iskolapszichológusi ellátás működéséről ITT tájékozódhatnak.
 • Továbbra is folyik iskolánkban a hit- és erkölcstan oktatása. Az érintett hitoktatók és pedagógusok is elérhetők az osztályok virtuális tantermeiben.

Kizárólag azoknál a tanulóknál támogatott a fenti rendszertől és alkalmazástól eltérő, más alkalmazások használata, valamint az analóg megoldások előtérbe helyezése, akiknek a speciális helyzetüknél fogva nem állnak rendelkezésükre azok az eszközök, amelyekkel be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba. Ezeket a tanulókat az osztályfőnökök felmérték, az őket tanító pedagógusok pedig megtalálják a megfelelő oktatási módot számukra annak érdekében, hogy ne maradjanak le a tanulásban. Ebben az esetben más engedélyezett csatornákon keresztül érjük el a tanulót.

Kérjük, hogy a gyerekek ne csoportosuljanak, ne közösen tanuljanak, kerüljék a közösséget.

Az eredményes és sikeres tanévzárás feltétele, hogy a tanuló elsajátítsa a kiadott tananyagot, tudásáról a pedagógusok által meghatározott módon és időben számot adjon.

Sok türelmet és megértést kívánunk a következő időszakhoz!

KÉRÜNK MINDENKIT, VIGYÁZZON MAGÁRA, VIGYÁZZON A CSALÁDJÁRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!