JÚNIUS 4. – A Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe a magyar Országgyűlés.

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította:

„A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Iskolánk felső tagozatán az összetartozás napi megemlékezést június 4-én, kedden tartottuk. Diákjaink reggel piros-fehér-zöld pólóban érkeztek, majd a 2. órában egy ünnepi műsort hallhattak az iskolarádión keresztül. Ezt követően kivonultunk a sportpályánkra, ahol a 391 felsős tanuló nagy szívet formált és közösen szavalta el nemzeti Himnuszunk első versszakát.

A megemlékezés nagyon jól sikerült, erről árulkodnak az esemény során készült fotók és a drónnal készített felvételek is.