A 7.c osztály tanulóinak projektmunkája a német népismeret tantárgyból.

A projekt témája: Ulmer Schachtel

Az ulmi dereglyék 1750 körül
Die ulmer Schachtel um 1750

Ez a 18. században Ulmban (a Duna mellett) ácsolt teherszállító dereglye kb. 60 láb hosszú, 15 láb széles és 3 láb mély volt (1 láb = 31.3 cm). A lapos törzsnek normál vízállásnál kb. 20 tonna volt a teherbírása. Az utazási sebességet a Duna sodrása határozta meg. A Dél-Magyarországra történő utazás (kizárólag nappal) több napot vett igénybe, ami a zátonyok, valamint az esetenkénti magas vízállás miatt nem volt veszélytelen vállalkozás. A legénység 6-8 főből állt.

Egy dereglye kb. 200 guldenbe került, az utazásért 20 guldent kellett fizetni.

A célállomáson ezeket az „egyutas dereglyéket” ‘ szétszedték, a fát pedig eladták, mivel árral szem­beni vontatása nem volt lehetséges.

Ily módon került sok ezer Duna menti sváb a kiürült országba, amelyből kevesebb mint 100 év alatt virágzó kertet hoztak létre.

Őseink kétszáz évvel ezelőtt ilyen (ulmi) hajókkal ereszkedtek lefelé a Dunán, hogy földet műveljenek és benépesítsék az elnéptelenedett vidékeket

Unsere Vorfahren sind vor 200 Jahren mit diesen Booten (ulmer Schachtel) auf der Donau stromabwärts gerudert, um ein Land urbar zu machen und zu bevölkern

Die ulmer Schachtel um 1750

Diese im 18. Jahrhundert in Ulm/Donau geschopperten Zillen (Schopper = Bootsbauer) waren ca. 60 Fuss lang, 15 Fuss breit und 3 Fuss tief (1 Fuss = 31,3 cm). Der flache Rumpf hatte eine Tragfähigkeit von maximal ca. 20 Tonnen bei optimalem Wasserstand. Die Reisegeschwindigkeit wurde von der Strömung der Donau bestimmt. Eine Fahrt (nur bei Tageslicht) nach Südungarn dauerte mehrere Tage und war wegen Felsen oder

bei Hochwasser nicht ungefährlich. Zur Bedie­nung waren 6—8 Männer nötig.

Eine Zille kostete ca. 200 Gulden, für die Passage mussten 20 Gulden bezahlt werden.

Am Zielort angekommen wurden diese „Ein­weg-Zillen” zerlegt und das Holz verkauft, da ein flussaufwärts „Treideln” (ziehen gegen den Strom) nicht möglich war.

So kamen viele Tausend „Donauschwaben” in das leere Land und machten in weniger als 100 Jahren einen blühenden Garten daraus.

Ez volt a kezdet, minden így kezdődött. Dél-németországi bevándorlók (18.sz.) (nyomat)

Das war der Anfang, so hat alles begonnen. Einwanderer aus Südwestdeutschland (18. Jahrh.) (Abdruck)


(forrás: www.sulinet.hu)