Az általános iskolák 8. osztályos diákjai nagy feladat előtt állnak: középiskolát kell választaniuk.  Az iskolaválasztást igen sok tényező befolyásolja: az érdeklődés, az elért tanulmányi eredmény, az egyéni motiváció, a szülői hatás, a családi tradíciók, az osztálytársak, barátok véleménye, a távlati életcélok és végül, de nem utolsó sorban, a választott középiskola jellemzői, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége.

A középiskolai beiskolázás sajátosságait és területi eltéréseit figyelembe véve a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai nagyon előnyös helyzetben vannak. A kedvező helyi viszonyok mellett Budapest közelsége a lehetőségek tárházát jelenti számukra.

Iskolánkban a továbbtanulás előkészítése elsősorban a felső tagozaton kezdődik. Már 5. osztálytól rendszeresek azok a témafelvetések, amelyek a tanulók egyéni orientálódását segítik. A közösségi nevelés órák keretében beszélgetések, előadások, projektek során az egyes szakmák jellemzőit emeljük ki. A szabadidős tevékenységek megválasztásakor is az a célunk, hogy az üzem– és gyárlátogatások során lehetővé tegyük a különböző munkatevékenységek tartalmának megismerését. A pályaorientációs napunkon is a szakmák megismerése valamint az egyes szakmákat megalapozó képzések állnak a fókuszban.

A továbbtanulási követelményekre tudatosan készítjük fel diákjainkat: minden tanév elején felvételi előkészítőt hirdetünk a 8. évfolyam diákjainak: matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyból, amelyek nagyon népszerűek, hiszen a középiskolák által meghirdetettekkel ellentétben helyben van és természetesen ingyenes. Az előkészítőkön heti rendszerességgel segítjük a felkészülést: felvételi feladatsorokat oldanak meg tanulóink, rutint szereznek az előforduló feladattípusok minél hatékonyabb megoldásában. Kommunikációs helyzetgyakorlatokat végeznek, gyakorolják a kifejező beszédet, a hiteles fellépést, összefüggő szöveget alkotnak adott témakörben, sőt még az egyes önéletrajztípusok/motivációs levelek írásában is rutint szereznek.

A középiskolákat fórumokon, nyílt napokon is lehetőség van megismerni. Nyolcadikosaink körében a legnépszerűbb rendezvény azonban a 2023.november 13-án megrendezett továbbtanulási diáktalálkozó volt. A diáktalálkozót 8 éve szinte minden tanévben megszervezzük.

A találkozó lényege, hogy a korábbi években elballagott, most már középiskolás volt diákjaink mondják el annak az intézménynek a képzési jellemzőit, ahol ők tanulnak, megosztják velünk tapasztalatainkat, élményeiket.  Emellett felhívják a hallgatóság figyelmét arra, milyen a felvételi eljárás abban az adott intézményben, mire kell ügyelni a bekerülés és a bent maradás szempontjából. Miután ők valóban hitelesen számolnak be, ezért az érdeklődők sok új információval térhetnek haza.

Idén a Kossuth Lajos Gimnázium, Teleki Blanka Technikum, Xantus János Két Tannyelvű Gimnázium, BGSZC Széchenyi István Kereskedelmi Technikum, DNGNémet Nemzetiségi Gimnázium, BGSZC Vásárhelyi Pál Technikum, BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Baktay Ervin Gimnázium, Nagy László Gimnázium, Eötvös Lóránd Technikum, Ráckevei Ady Endre Gimnázium, Batthyány Kázmér Gimnázium, Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum, Szamos Mátyás Technikum képviseltette magát.

Köszönöm volt diákjainknak, hogy eljöttek a rendezvényre, ismertették tapasztalataikat és válaszoltak a felmerült kérdésekre. Jövőre a most nyolcadikos diákjainkat hívjuk meg!

Vighné B. Mónika