Tisztelt Szülő! Az alábbiakban tájékoztatom Önt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, valamint a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Kérjük, amennyiben lehetséges, a nyilatkozatokat már kinyomtatva, kitöltve és aláírva hozzák magukkal. Köszönjük!
A tankötelezettség főszabály szerint iskolába járással teljesíthető. A köznevelési jogszabályok azonban – a törvényben meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén –
A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló
Tisztelt Szülő! Tájékoztatom Önt, hogy iskolánkban 2022.04. 12-én ( kedd) 8 órai kezdettel nyílt napot tartunk, 2022.04. 12 –én délután
Tisztelt Szülők! Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2022/2023. tanévben induló elsős osztályaink képzési formáival kapcsolatos tudnivalókról. Intézményünkben folyó nevelő-oktató munka
Kedves Szülők!Nagy szeretettel várjuk gyermekeiket, a katolikus hit és erkölcstan óra keretein belüli közös munkára! A hit, mindig is erkölcsi