Nyitvatartás

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon reggel 6 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 20.30 óráig van nyitva. Az iskolában reggel székhelyen 7 órától 17 óráig, telephelyen és a tagintézményben 6.45 órától 17.45 óráig -a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben – tanári ügyelet működik.. Iskolai szintű  tanórán kívüli foglalkozásokat 16.00 óráig kell megszervezni. Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgató-helyettesi irodában és a titkárságon történik 8 óra és 16 óra között. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. Az erről szóló értesítést az iskola bejáratánál elhelyezi és a honlapon közzéteszi.