Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola

Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola

HUNYADI JÁNOS DEUTSCHE NATIONALITÄTEN GRUNDSCHULE HARAST

A gyerekjóga nem csupán átmozgat, de számtalan más pozitív hatása is van: segíti a mozgásfejlődést, a koncentrációt, nagy szerepet játszik az érzelmi intelligencia fejlesztésében, hozzájárul az érzelmek megéléséhez és kifejezéséhez egyaránt. A foglalkozásokon megtanulunk lazítani, a stressztől megszabadulni, és ami talán az egyik legfontosabb: pihenni. Emellett pedig az önismeret, önmagunk elfogadása és felfedezése is fontos […]

Read more

A matematika tehetséggondozó szakkör heti egy órában lehetőséget nyújt a diákoknak mennyiségi és minőségi szinten gazdagabb ismeretek megszerzésére. A foglalkozásokon a gyerekek csoportmunkában, játékos, logikai feladatok megoldásával saját maguk fedezhetik fel az összefüggéseket, és azokból következtetéseket vonhatnak le, így logikai és problémamegoldó, képességük, térszemléletük is fejlődik. Lehetőség van rá, hogy meghallgassunk többféle megoldási ötletet, értékeljük […]

Read more

A 2018-19-es tanévben a 2.b és 2.d osztályoknak indult német tehetséggondozó szakkör. A heti egyszeri foglalkozáson német nyelven játszunk gyerekjátékokat, drámajátékokat, társasjátékokat. Játékos formában foglalkozunk versekkel, második félévtől rövidebb, egyszerűbb szövegezésű meséket is feldolgozunk drámajátékkal, kézműves foglalkozással. Az iskolában ápolt nemzetiségi hagyományokhoz, ünnepekhez is kapcsolódik egy-egy foglalkozás, ekkor az adott témakörben játszunk, énekelünk, barkácsolunk.

Read more

Iskolánk felső tagozatán 2015 óta rendhagyó természetismeret szakkör működik. „Foglalkozásaink” színhelye maga a természet. Lelkes, érdeklődő tanulóinknak az év szinte minden időszakában egész napos kimozdulások keretében van lehetőségük a tantermek falain kívül is tapasztalatokat, tudást, élményt szerezni. Célunk, hogy fenntartsuk tanulóink természet iránti érdeklődését, valamint olyan gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, […]

Read more

Bemutatkozik a Tagintézmény énekkara A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézményének diákjaiból álló kb. 30 fős énekkar heti rendszerességgel végzi munkáját.Népdalokat és gitárral, ritmushangszerekkel kísért gyerekdalokat tanulunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a hangképzésre, helyes légzéstechnikára, helyes testtartásra, a kórus színpadon való megjelenésére és viselkedésére. A gyermekek lelkesen készültek minden fellépésre, és tehetségükhöz mérten maximálisan […]

Read more

A mazsorett tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc a mozgást a művészetek oldaláról ismerteti meg a tanulóval, értékesen kiegészítve a testnevelés órákon történő mozgásfejlesztést.A mazsorett tanítása fejleszti a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást és a mozgáskoordinációt, amely […]

Read more

A tanév eleje óta működő szakkörön, olyan lelkes gyerekcsapat vesz részt, akik már régóta rajzolgatnak ,otthon, szünetekben. Itt keddenként lehetőséget kapnak arra, hogy tehetségüket kibontakoztathassák egy-egy témakör köré építve. Bátran szárnyalhat fantáziájuk,és nem kizárólag vizuális képességeket fejlesztek,hanem nyitottabbá ,befogadóbbá teszem őket a körülöttük lévő környezetre. Solymos Antónia, szakkörvezető

Read more

Ez a nemzetközi verseny 2001 óta kerül megrendezésre. 2014-ben Magyarországon is elérhetővé vált az iskolák és diákjaik részére ez a komoly múlttal rendelkező megmérettetés. A verseny 1 fordulóból áll, melynek megrendezésére a versenyzők iskoláiban kerül sor. A gyerekek 5 kategóriában 30 felelet-választós kérdésre kell, hogy helyesen válaszoljanak. A témakörök: nyelvtan, szókincs, helyesírás, kiejtés, kifejezések, a […]

Read more