Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola

Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola

HUNYADI JÁNOS DEUTSCHE NATIONALITÄTEN GRUNDSCHULE HARAST

Gyermekeink életében a mozgás segíti az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. Alapozó mozgásfejlesztőként szeretném, hogy a tömegsport szakkörökön a játék örömén kívül, a mozgásos feladatok révén fejlődjön tanítványaim koncentrációs képessége, a figyelem jobb irányíthatósága, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés […]

Read more

A foglalkozás ideje: heti egy tanórában folyik A magyar előkészítőn a tanév elején egy alapos ismétlésre kerül sor, a tanulók olyan nyelvtani és irodalmi típusfeladatokat oldanak meg, amelyekkel a központi felvételi során találkoznak. Megbeszéljük a nehézségeket, korrigáljuk az egyéni hibákat. Különös figyelmet fordítunk a fogalmazás műfajaira, azaz fogalmazásokat írnak, melyet tanári javítás és egyéni korrekció […]

Read more

Az immár két éve működő Adj egy ötöst! program célja, hogy a felnövekvő generáció személyes élményeken keresztül ismerkedjen meg fogyatékossággal élő emberekkel, és ezáltal ezek a fiatalok a társadalom nyitott, elfogadó, felelősen gondolkodó tagjaivá válhassanak. A jelenleg is zajló csoportos pályázat mellett ez az egyéni pályázat lehetőséget ad a 2019-es pályázati ciklust népszerűsítő plakát megtervezésére. A […]

Read more

A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolában nagy gondot fordítunk a tanulók matematikai gondolkodásának, problémamegoldó képességének, kreatív gondolkodásának fejlesztésére, tudásuk bővítésére. Pedagógiai programunkban fő szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése. A diákoknak élményszerű helyzetek teremtünk, így  saját maguk fedezik fel az összefüggéseket és azokból következtetéseket vonnak le, logikai és problémamegoldó képességük, térlátásuk, térszemléletük fejlődik. […]

Read more

Kedves Kollégák! Nagy szeretettel meghívlak Benneteket és kis tanítványaitokat immár hagyományos „Játékos észforgatónkra”! Az időpontja az idén is december eleje: 2018. december 5. szerda 14.30  – 17.00 A helyszín az idén is: Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola (Földvári u. 15.) A csapatlétszám : 8 fő  (4 alsós+4 felsős) A csapattagok : SNI és/vagy […]

Read more

November 10. szombat az 1-2. évfolyamon Márton legendájáról szólt. A projeknapon a gyerekek megismerték Márton történetét, lámpásdalokat énekeltek, táncoltak, a rajz- és technikaórákon, a napköziben pedig sok szép rajzot, munkát készítettek. A lámpáskészítő versenyre is csodaszép lámpásokat alkottak a résztvevők. A helyezettek: 1. hely: Váradi Nóra 1.e2. hely: Tordai Hunor 2.a3. hely: Gábor Hanna 2.c […]

Read more

A gyerekjóga nem csupán átmozgat, de számtalan más pozitív hatása is van: segíti a mozgásfejlődést, a koncentrációt, nagy szerepet játszik az érzelmi intelligencia fejlesztésében, hozzájárul az érzelmek megéléséhez és kifejezéséhez egyaránt. A foglalkozásokon megtanulunk lazítani, a stressztől megszabadulni, és ami talán az egyik legfontosabb: pihenni. Emellett pedig az önismeret, önmagunk elfogadása és felfedezése is fontos […]

Read more

A matematika tehetséggondozó szakkör heti egy órában lehetőséget nyújt a diákoknak mennyiségi és minőségi szinten gazdagabb ismeretek megszerzésére. A foglalkozásokon a gyerekek csoportmunkában, játékos, logikai feladatok megoldásával saját maguk fedezhetik fel az összefüggéseket, és azokból következtetéseket vonhatnak le, így logikai és problémamegoldó, képességük, térszemléletük is fejlődik. Lehetőség van rá, hogy meghallgassunk többféle megoldási ötletet, értékeljük […]

Read more

A 2018-19-es tanévben a 2.b és 2.d osztályoknak indult német tehetséggondozó szakkör. A heti egyszeri foglalkozáson német nyelven játszunk gyerekjátékokat, drámajátékokat, társasjátékokat. Játékos formában foglalkozunk versekkel, második félévtől rövidebb, egyszerűbb szövegezésű meséket is feldolgozunk drámajátékkal, kézműves foglalkozással. Az iskolában ápolt nemzetiségi hagyományokhoz, ünnepekhez is kapcsolódik egy-egy foglalkozás, ekkor az adott témakörben játszunk, énekelünk, barkácsolunk.

Read more