Tisztelt Szülő!

Tájékoztatom Önt, hogy az Oktatási Hivatal oldalán az alábbi linkeken elérhetőek a középfokú felvételi eljárásról szóló információk:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

Tájékoztatom Önt továbbá arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

A középiskolák október 20-ig hozzák nyilvánosságra a felvételi tájékoztatóikat, de szeretném ajánlani az alábbi linken található adatbázist is („Intézmények a számok tükrében”), amely az elmúlt évek különböző szakmai adataival kapcsolatban ad tájékoztatást intézményi szinten:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/kozepfoku_beiskolazasi_kereso

Érdemes figyelni a középiskolai honlapokat, mert prezentációkkal, videó anyagokkal, bemutató kisfilmekkel is segítik a középiskolák a pályaválasztást.

Dunaharaszti, 2020. október 16.

Karlné Purczeld Erika
intézményvezető