Ügyiratszám: KPF/128-4/2021.

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!

Az Oktatási Hivatal a kihirdetett országos veszélyhelyzetre való tekintettel, Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.05.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szabályozás alapján a tanulók és szüleik, valamint az általános iskolák munkatársai közötti személyes érintkezés minimalizálása érdekében a középfokú felvételi eljárás során a módosító tanulói adatlapok előállításának eljárásrendjét az alábbiak szerint változtatja meg.

A középfokú felvételi eljárásban 2021. március 22. és 25. között lesz lehetőség a módosított jelentkezések elektronikus megküldésére a KIFIR rendszerben.

A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk.

A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje megváltoztatható (de tanulmányi terület nem törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és csak az érintett középfokú iskola erre kijelölt képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolának az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni. Nem lehetséges továbbá a tanulói adatlapon szerepelő tanulmányi terület törlése sem. A módosító tanulói adatlap elektronikus formában történő beküldésével a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

A módosító tanulói adatlapok benyújtásával kapcsolatban gyakran ismételt kérdések

A módosító tanulói adatlapok előállítása március 22-étől megkezdhető. A tanulmányi területek módosítására és a programban történő elektronikus megküldésére március 25-én éjfélig lesz lehetőség a KIFIR rendszerben.

Amennyiben nem kívánnak élni a módosítás lehetőségével, úgy további teendőjük nincs, a programfelületre nem kell belépniük.

A módosító tanulói adatlapok előállítása
A módosító tanulói adatlapokat minden esetben az eredeti felvételi lapokkal megegyezően kell előállítani. Az alábbiakban leírjuk az adatlapok előállításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A módosító tanulói adatlapok előállítása általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén:
Az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén a módosító tanulói adatlapok előállítását is az általános iskola szervezi meg. Az általános iskoláknak a módosító tanulói adatlapokat a KIFIR rendszerben kell előállítaniuk, a következő módon:

  1. Az általános iskola az általa meghatározott, lehetőleg elektronikus úton, a lehető legrövidebb időn belül egyeztet a tanulók módosítási igényeiről az érintett diákokkal és szüleikkel. Javasoljuk, hogy a módosítási igényeket a szülőkkel folytatott, az intézmények/tanulmányi területek pontos sorrendjét meghatározó írásbeli kérések alapján adminisztrálja az intézmény. A kinyomtatott módosító adatlapok szülők általi aláírása – a veszélyhelyzetre való tekintettel – idén nem szükséges, ugyanakkor a későbbi viták elkerülése érdekében hangsúlyozottan javasoljuk, hogy az egyeztetés tényét igazoló dokumentumokat csatolják az iskolában megőrzött módosító tanulói adatlaphoz.
  2. A módosítási igények egyeztetése után az általános iskola belép a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületére, és ott az egyeztetett módosítási igényeket – a felhasználói útmutatóban leírtak szerint – adminisztrálja. A programban a módosításokat március 22-étől március 25-éig lehet majd adminisztrálni.
  3. Az adminisztrációt követően a módosító tanulói adatlapokat az iskola tanulónként a programban, elektronikus úton továbbítja.
  4. A módosító tanulói adatlap elektronikus továbbításával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.
  5. A módosító tanulói adatlapokat ki kell nyomtatni és meg kell őrizni. A kinyomtatott módosító tanulói adatlapok postázása – a rendkívüli helyzetre való tekintettel – nem szükséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az általános iskolás 8. évfolyamos tanulók szülei számára fejlesztett KIFIR általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazást lezártuk! Az adatbegyűjtő felület a módosító tanulói adatlapok előállítására nem használható!

Azok a jelentkezők, akik tanulói adatlapjukat eredetileg is egyéni jelentkezéssel, közvetlenül küldték meg a Hivatal részére, a módosítást is önállóan végezhetik el a fenti időpontig a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott módon.

Köszönjük együttműködésüket!

Tisztelettel:
Köznevelési Programok Főosztálya
Oktatási Hivatal