Beszámoló a  Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola sikeres pályázati programjáról.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. Iskolánk évek óta él ezzel a pályázati lehetőséggel.  

2019. júniusában komplex tehetséggondozó kategóriában „ÖKO-Manók” címmel ismét pályázatot nyertünk, amely folytatása a már hagyományt teremtő, ÖKO-tudatos Alkotók programnak. A pályázatok elbírálása után örömmel értesültünk arról, hogy szakmai programunkra 980.000 Ft támogatást kaptunk.

Programunk célja: a második évfolyamon tanuló természettudományos érdeklődésű, kreatív, innovatív és motivált tehetségígéretek azonosítása és gondozása a természeti, térbeli-vizuális, interperszonális és nyelvészeti tehetségterületeken.  A környezetvédelemmel kapcsolatos elméleti gazdagító programon túl, a tanulóknak lehetősége nyíljon arra, hogy ismereteiket a gyakorlatban, munka-és alkotó tevékenységben kamatoztathassák.

A projekt célkitűzéseinek megfelelően 30 órás környezettudatos szemléletbe ágyazott tehetségfejlesztő programot valósítottunk meg. Az aktivitásra épülő, élménygazdag tevékenységek központjában a Földünk védelme és a fenntarthatóság témaköre állt. A teljesség igénye nélkül néhány színfoltja tevékenységünknek: plakátkészítés, sportjátékok, versenyek és vetélkedők, kézművesség. Az újrahasznosítás fontosságának jegyében a kis tehetségígéretek kreatív alkotásokat készítettek. Az alkotó munkához a szülők ötletekkel és gyűjtőmunkával járultak hozzá. A pandémiás helyzet miatt tevékenységeinket módosítottuk, így az online tér által kínált lehetőségeket is használtuk ahhoz, hogy az ismeretszerzési folyamat élményszerűbb legyen.

A gazdagító program lezárásaként kiállítást szerveztünk a tárgyiasult alkotásokból, amit iskolánk többi tanulója is megcsodálhatott. Finomságokkal telepakolt vendégváró csomagjaink csemegéit jóízűen fogyasztották diákjaink. A programról készített rövidfilmünket tanítóink bemutatták a tanulóknak.

Alapvető céljainkat sikerült megvalósítani. Azonosítottuk tehetségígéreteinket, elmélyült ÖKO-tudatos szemléletük, ismereteik és képességeik gazdagodtak, innovációs képességük valamint kreativitás-és motivációs képességük fejlődött.

Az örömteli közös alkotó munka során összetartó közösséggé kovácsolódtunk.

Reméljük, hogy a legújabb nyertes pályázati programunk megvalósítása során, újabb célkitűzésekkel, tovább folytatjuk hatékony tehetséggondozó munkánkat, tovább fejlődhetnek a „Hunyadi Csillagai”!

Kerekesné Adorján Anikó Éva
Solymos Antónia
projektvezetők

A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.