Az iskolavezetés döntése alapján a tanítási év végéig (2020. június 15.) iskolán kívüli programok nem szervezhetők! Értjük ez alatt a tanulmányi kirándulásokat külföldön, belföldön; kulturális programokat; erdei iskolát, stb.
Egyéb hivatalos fenntartói utasításig ez a belső szabály visszavonásig az iránymutató!