Az általános iskolák 8. osztályos diákjai nagy feladat előtt állnak: középiskolát kell választaniuk. Az iskolaválasztást igen sok tényező befolyásolja: az érdeklődés, az elért tanulmányi eredmény, az egyéni motiváció, a szülői hatás, a családi tradíciók, az osztálytársak, barátok véleménye, a távlati életcélok és végül, de nem utolsó sorban, a választott középiskola jellemzői, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége.

A középiskolai beiskolázás sajátosságait és területi eltéréseit figyelembe véve a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai nagyon előnyös helyzetben vannak. A kedvező helyi viszonyok mellett Budapest közelsége a lehetőségek tárházát jelenti számukra.

Iskolánkban a továbbtanulás előkészítése elsősorban a felső tagozaton kezdődik. Már 5. osztálytól rendszeresek azok a témafelvetések, amelyek a tanulók egyéni orientálódását segítik. Az osztályfőnöki órák keretében beszélgetések, előadások, projektek során az egyes szakmák jellemzőit emeljük ki. A szabadidős tevékenységek megválasztásakor is az a célunk, hogy az üzem– és gyárlátogatások során lehetővé tegyük a különböző munkatevékenységek tartalmának megismerését. A szakkörök, önképző körök, tehetséggondozó foglalkozások az egyes tudományterületek mélyebb megismerését tűzik ki célul, így tanulóink szembesülhetnek azzal, milyen erősségeik vannak, és ezek tudatosításával könnyebbé válik a megfelelő középiskola kiválasztása. Aki a művészetek területén kimagasló, őt sem hagyjuk magára. Nyári Ildikó rajztanár-festőművész célja a kis „művészpalánták” felkarolása, terelgetésük a megfelelő művészeti tevékenység felé. Sok-sok diákunk kapott már indíttatást tőle, és sokan választanak képzőművészeti középiskolát tanulmányaik folytatására.

A továbbtanulási követelményekre tudatosan készítjük fel diákjainkat: minden tanév elején felvételi előkészítőt hirdetünk a 8. évfolyam diákjainak: matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyból, amelyek nagyon népszerűek, hiszen a középiskolák által meghirdetettekkel ellentétben helyben van és természetesen ingyenes. Az előkészítőkön heti rendszerességgel segítjük a felkészülést: felvételi feladatsorokat oldanak meg tanulóink, rutint szereznek az előforduló feladattípusok minél hatékonyabb megoldásában. Kommunikációs helyzetgyakorlatokat végeznek, gyakorolják a kifejező beszédet, a hiteles fellépést, összefüggő szöveget alkotnak adott témakörben, sőt még az egyes önéletrajztípusok/motivációs levelek írásában is rutint szereznek.

A középiskolákat fórumokon, nyílt napokon is lehetőség van megismerni. Nyolcadikosaink körében a legnépszerűbb rendezvény azonban a 2017. január 25-én megrendezett továbbtanulási diáktalálkozó volt. A diáktalálkozót harmadik alkalommal szerveztük meg. A találkozó lényege, hogy a korábbi években elballagott, most már középiskolás volt diákjaink mondják el annak az intézménynek a képzési jellemzőit, ahol ők tanulnak, megosztják velünk tapasztalatainkat, élményeiket. Emellett felhívják a hallgatóság figyelmét arra, milyen a felvételi eljárás abban az adott intézményben, mire kell ügyelni a bekerülés és a bent maradás szempontjából. Miután ők valóban hitelesen számolnak be, ezért az érdeklődők sok új információval térhetnek haza.

Idén a Baktay Ervin Gimnázium, a Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakgimnázium, a Német Nemzetiségi Gimnázium, a Kossuth Lajos Gimnázium, a Szily Kálmán Műszaki Szakgimnázium és Kollégium, a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium, a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnázium, a Kispesti Károlyi Mihály Magyar- Spanyol Tannyelvű Gimnázium, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, a Csonka János Műszaki Szakgimnázium képviseltette magát.

Köszönöm volt diákjainknak: Bakos Ritának, Bujna Viviennek, Eördögh Kendének, Hackspacher Boglárkának, Horváth Lilinek, Jeszenszki Martinnak, Kenéz Antóniának, Stanákovits Ádámnak, Tőkés Márknak, Virtics Norbertnek, hogy eljött a rendezvényre, ismertette tapasztalatait és válaszolt a felmerült kérdésekre.

Jövőre a most nyolcadikos diákjainkat hívjuk meg!

Vighné B. Mónika
igh.