támogatásával

Tehetséges az a diák, aki valamilyen területen az átlagot jelentősen meghaladó képességekkel rendelkezik. Renzulli ún. „háromkörös modellje” szerint a következő tényezők interakciója jelenti a tehetséget: átlag feletti képességek, kreativitás, feladatelkötelezettség. Mit tartalmaznak az egyes tényezők? Az átlag feletti képességek: magas szintű elvont gondolkodás, jó memória, megfelelő beszédkészség, a téri viszonyok átlátása, gyors és szelektív információfeldolgozás. A kreativitás: rugalmas és eredeti gondolkodás, fogékonyság az új és különös, akár irracionális gondolatokra, kíváncsiság, merészség, szellemi játékosság. A feladatelkötelezettség: elmélyült érdeklődés, kitartás, nyitottság, önbizalom, megfelelő önkritika.

A fogalom meghatározása önmagában kevés, sokkal fontosabb a tehetség azonosítása és fejlesztése. Ennek a célnak az érdekében pályáztak a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusai: Bella Lehelné Erika, Kaltenecker Anita, Kaltenecker Antalné, Kerekesné Adorján Anikó és Vighné Bacsó Mónika a Nemzeti Tehetség Program nyílt pályázatára.

“A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” című, NTP-MTTD-15 kódjelű pályázatra benyújtott pályázatunk – Geometria más szemmel! címmel támogatást nyert, melynek összege: 2 000 000 Ft. A pályázatban vállalt műhelymunka tematikáját Kaltenecker Anita matematika-német szakos, és Bella Lehelné Erika matematika- kémia szakos kollégánk dolgozta ki. Ők ketten vezetik a tehetségműhelyt és valósítják meg mindazt, amit a részletes tematikában vállaltak.

A műhelymunka során a diákok olyan ismereteket sajátítanak el, amelyek nem képezik iskolánk matematika tantárgyra vonatkozó tantervének tananyagtartalmát, tehát azon felül adnak át új és hasznos tudást. Ilyen az euklideszi geometria alapfogalmainak megismerése, a tengelyes tükrözés jellemzőinek tudatosítása, a gömbi geometria alapjainak elsajátítása, a mérés, a statisztika- a Gps-koordináták összefüggéseinek megismerése, a Cabri 2D program kipróbálása, “Vasarely”-hatás vizsgálata, a 3D-s nyomtatóval történő alkotás.

A műhelymunka a tehetségazonosítást követően 20 tanuló részvételével valósul meg.

Gratulálok a sikeres pályázathoz! Bízom a műhelymunkát megvalósító kollégáim szakértelmében és kívánok nekik sok sikert a tehetséges diákjaink kiemelt fejlesztésében.

Vighné Bacsó Mónika
igh.