A Nemzeti Alaptanterv (NAT) a pályaorientáció témakörében így határozza meg a nevelési-oktatási intézmények feladatait: „Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.”

Évfolyamokra bontva, tartalmilag is meghatároz a NAT bizonyos ismeretanyag minimumot a témában: 5–6. évfolyamon: véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről, 7-8. évfolyamon: a tervezett pálya jellemzői, összevetése a személyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, reális önértékelés. A megélhetést biztosító munkára való alkalmasság nélkülözhetetlen összetevőinek (szaktudás, tanulás, munkakultúra) tudatosítása. A pénzkereső munka, a szakmák, foglalkozások csoportjainak jellemzői. A szakma-, illetve pályaválasztás előkészítése.
Iskolánkban 2017. november 6-án került megrendezésre a Pályaorientációs nap elnevezésű tematikus programunk. Az alsó tagozaton az 1. osztályosoknak játékos feladatokat állítottak össze a tanítók: Amerikából jöttem, Ki vagyok én?, brain box vetélkedő, puzzle … edzette a tanulók tudását, memóriáját. A 4. osztályosok valamit az 5.a, 5.c, és az 5.e – Dobos Károly, iskolarendőrünk és kollégái segítségével a rendőri és nyomozói pálya szépségeiről hallgattak előadást. Emellett a negyedikes és az ötödikes korosztály tagjai a gyógyszerész, a gyógyszertári asszisztens munkáját ismerhették meg Helméczy Erzsébet bemutatója alapján. Molnár Péter repülőgép-szerelő és Reibl Josefina mikrobiológus elkápráztatták a diákokat a két szakma különlegességével. Szlekovics Csaba hangtechnikus elvárázsolta a piciket és a nagyokat egyaránt, a látványos színpadtechnika, a lézerfény, a hangeffektek megtették hatásukat. Maros Krisztina illusztrátor és Livagyin Zsoltné védőnő a két szakma főbb jellemzőit mutatta be a kisebbeknek. A Szigetszentmiklósi Vöröskereszt szervezésében érkezett iskolánkba egy mentőápoló, aki a mentősök feladatiról beszélt a hallgatóságnak. Alsósaink és az 5.d-s fiúk nagy érdeklődéssel hallgatták Huszti Szabolcs válogatott labdarúgó és Felföldi Szabolcs gumiszerelő előadását. A felső tagozatos 5.d osztályunk a Dunaharasztin található Liget Étteremben is járt, ahol a szakács, a konyhafőnök, a pincér munkájával ismerkedtek.
A 4.c, az 5.b, és a 7. osztályosok a helyi KiSDuNa TV stúdiójában is jártak. A látogatást a televízió stábtagjaival sikerült egyeztetnünk, köszönjük, hogy fogadtak minket.

Az 5.b osztályos fiúk nagy érdeklődéssel hallgatták Szalay Zsolt előadását, aki autószerelő műhelyében a szakma érdekességeit, rejtelmeit mutatta be.

A hatodikos fiúk az iparterületi Fagusz Kft-ben az asztalos mindennapjait látták, majd a MAN fogadta őket, ahol a kapcsolódó szakmákhoz szükséges ismeretek, a nyelvtudásbeli követelmények kerültek előtérbe. A bemutató nagyon hasznos volt a diákok számára.
A hatodikos lányokat városunk jegyzője, Kiss Gergely fogadta. Végigkalauzolta őket a polgármesterei hivatal osztályain, ismertette a polgármester, a jegyző, és a számos hivatali szakma jellemzőit. Előadása nagyon tartalmas és hasznos volt, köszönjük.

Ugyancsak a hatodikos lányokat fogadta a Mese Óvoda vezetője: Tóthné Szatmári Ágnes, aki az óvónő, a dajka foglalkozások szépségét mutatta be.
A 6.b osztály a szülők szervezésében látogatott el különböző helyszínekre. Jártak a Tulipán Bölcsődében, a Walter Group Kft-ben, megismerkedtek a bölcsődei dolgozók, a virágkötő, az autószerelő, a raktáros, a pénzügyi vezető, a marketing szakember feladatival.

Nyolcadikosainknak pályaválasztási tanácsadást, pályaorientációs és önismereti feladatok megoldását terveztük. Ezen a délutánon került sor a hagyományos továbbtanulási diáktalálkozóra, melyen a tavalyi tanévben végzett, most már középiskolás tanulóink ismertették középiskolájuk jellemzőit, eddigi tapasztalataikat.

Köszönöm külső partnereink segítő szándékát, kollégáim hatékony munkáját és a szülők közreműködését!

Vighné Bacsó Mónika
igh.