Kötelező közzétételi lista

image002
Közzétételi listánk a  nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. és 24.§-ai alapján

Közzétételi lista 2018-2019

Aktuális elemei:

 • a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
  2017-18. tanév:

Szülői kérésre évet ismétel (1.évfolyam): 4 tanuló
250 órát meghaladó hiányzás miatt nem osztályozható, évet ismétel: 2 tanuló

Osztályt ismétel, 2-nél több tantárgybólbkás miatt: 1 tanuló
Osztályozó vizsgát tett: 6 tanuló(magántanlók)
Sikeres pótvizsgát tett: 2 tanuló
Sikertelen pótvizsga miatt évet ismétlő: 0 tanuló

 • továbbtanulási mutatók
  2017-18. tanév:

8 évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 3 tanuló
6 évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 11 tanuló
4 évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 25 fő
szakgimnáziumba felvételt: 34 fő
szakközépiskolába nyert felvételt: 11 fő

 • a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: lásd SZMSZ 24. fejezet, illetve PP 2.5 alpont.
 • a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: lásd PP 2.9 és 2.10 alpontjai
 • a tanulmányok alatti vizsgák rendje: lásd Házirend XXI. fejezet és PP 1.9 alpontja
 • az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
 • az iskolai osztályok száma: osztályok 2018/2019
 • beiratkozásra meghatározott idő: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt időpontban.
 • fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 2018/2019. tanévben 5 db első osztály
 • térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket
 • a tankönyvellátás a 2018-19. tanévben
 • nyitva tartás rendje
 • a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: tanugyi0001
 • tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje a 2018/2019. tanévben:
  osztályozó vizsga:       2019.január 22-23.  és 2019. június 11-13.
  különbözeti vizsga:    2019. augusztus 28.
  pótvizsga:                       2019.augusztus 28.
 • 2017. évi idegen nyelvi mérés eredményei: 6_évfolyam   8_évfolyam