Beiskolázási alapinformációk

kinder

ÜDVÖZÖLJÜK AZ ISKOLÁNK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐKET!

BEIRATKOZNI a Földváry u. 15. alatti épületben, a Titkárságon lehet (bejárat az Iparos u. felől)
2018. 04. 12-13-án!

 Leendő elsőseinket a 2018-2019-es  tanévben is a “Kisiskola” fogadja majd
a Fő út 69. alatt!

Az alábbi profilú első osztályokat tudjuk indítani iskolánkban:

 • hagyományos nemzetiségi német nyelvoktató osztály;
 • bővített nemzetiségi német nyelvoktató osztály;
 • hagyományos tantervű osztály matematika-angol irányultsággal.

Tanórán kívüli tevékenységek:

 • napközi és délutáni foglalkozások 16 óráig;
 • tantárgyi és művészeti szakkörök: német, matematika, sakk, öko, rajz, mazsorett, énekkar;
 • délutáni sportolási, mozgási lehetőségek;
 • fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások (mozgásfejlesztés, grafomotoros fejlesztés, disz-prevenció, gyógypedagógiai ellátás), korrepetálások;
 • szakvélemény alapján és a mindenkori szakember-ellátottság függvényében utazó gyógypedagógus és logopédus biztosítása;
 • igény szerint iskolapszichológus látja el a gyermekeket;
 • könyvkölcsönzési lehetőség könyvtárpedagógussal;
 • kihelyezett szolfézs-csoport.

Amit még garantálni tudunk a nálunk tanulók számára:

 1. angol mint idegen nyelv oktatása:
  – a nemzetiségi németes osztályokban 4. évfolyamon heti 1 órában, majd 5-8.-ig heti 2 órában;
  – a nem nemzetiségi németes osztályokban 3. évfolyamon heti 2, majd  4-5. évfolyamokon heti 3 órában, 6-8. évfolyamokon pedig heti 4 órában;
 2. kötelező úszásoktatás a jelenlegi jogi szabályozás alapján a 3. és 5. évfolyamon, évi 18-18 órában;
 3. nemzetiségi és magyar hagyományok őrzése kiemelt hangsúllyal;
 4. gazdag iskolai programkínálat az éves munkatervben foglaltak szerint;
 5. jól működő Diákönkormányzat és Szülői Munkaközösség;
 6. öko-iskolai szemléletmód.
Az iskolai felvétel szabályai