Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

 • Angol nyelv 34567 és 8
 • Dráma 1-2
 • Etika/ hit- és erkölcstan 1-8
 • Életvitel és gyakorlat 1-2
 • Életvitel és technika 3-4
 • Ének-zene 1-4
 • Fizika 7-8
 • Földrajz 7-8
 • Hon- és népismeret 5
 • Informatika 5-8
 • Kémia 7-8
 • Képességfejlesztő sakk 1-4
 • Környezetismeret 1-4 és 3-4
 • Magyar nyelv és irodalom 1, 2-4567 és 8
 • Matematika 1-45-8
 • Német, mint idegen nyelv 5-6
 • Nemzetiségi német népismeret 1-8
 • Nemzetiségi német nyelv és irodalom 1-8
 • Természetismeret 5-6
 • Testnevelés 1-23-4 és 5-8
 • Technika 567_1 és 7_2
 • Történelem 5-8
 • Vizuális kultúra 1-2, 3-4567 és 8