Az oktatás profilja

 image002

Iskolánk alapfeladatai az intézmény szakmai alapdokumentumában leírtak szerint:

  • nappali rendszerű, 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás;
  • német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (hagyományos és bővített formában);
  • sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő, érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos (nagyothalló) és látási fogyatékos (gyengén látó) -, autista, a szakvélemény alapján integráltan nevelhető-oktatható tanulók ellátása;
  • napköziotthonos ellátás, tanulószoba, egész napos iskola.

Az 1-3. évfolyamokon vannak általános tanterv szerint haladó osztályok, köztük egész napos oktatási formával működők is. Ezekben az osztályokban 1-2. évfolyamon drámapedagógiai órák is vannak, a matematikaoktatás pedig emelt óraszámban történik. 3. évfolyamtól az angol nyelv tanulására van lehetőség.

Iskolánkban a nevelő-oktató munka fő törvényi szabályozói:

  • a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;
  • a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról;
  • a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve dokumentum a nemzetiségi nevelés-oktatás megvalósításához ajánlást ad a törvényben és a rendeletben megfogalmazott kötelezettségek végrehajtásának fő irányára és módszerére vonatkozóan.

Iskolánk jelenleg hatályos alapdokumentumait ide kattintva ismerheti meg!